Phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice được nhiều DN FDI tin dùng

mẫu 01 hóa đơn điện tử
mẫu 01 hóa đơn điện tử

Trường hợp muốn thay đổi nội dung đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục như thế nào? Trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử, không tránh khỏi trường hợp doanh nghiệp có sự thay đổi về một số thông tin. Doanh nghiệp cần làm gì để hóa đơn vẫn đảm bảo tính hợp pháp và hợp lệ?

Nội dung tờ khai đăng ký hóa đơn điện tử Hướng dẫn thay đổi nội dung tờ khai đăng ký hóa đơn điện tử.

1. Quy định về thay đổi nội dung đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

Căn cứ theo Khoản 4, Điều 15, Nghị định 123/2020/NĐ-CP: 4. Trường hợp có thay đổi thông tin đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử tại khoản 1 Điều này, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện thay đổi thông tin và gửi lại cơ quan thuế theo Mẫu số 01/ĐKTĐ- HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định này qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử, trừ trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định này. Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế tiếp nhận mẫu đăng ký thay đổi thông tin và Cơ quan Thuế thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều này. Như vậy, trường hợp doanh nghiệp có thay đổi về các thông tin trên tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử Mẫu số 01/ĐKTĐ-HĐĐT đã nộp cho cơ quan thuế, doanh nghiệp cần lập tờ khai đăng ký sử dụng/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử gửi lên cơ quan thuế. >> Có thể bạn quan tâm: Báo giá hóa đơn điện tử. Các thông tin thay đổi trên tờ bao gồm:

 • Tên người nộp thuế.
 • Mã số thuế.
 • Cơ quan thuế quản lý.
 • Người liên hệ.
 • Điện thoại liên hệ.
 • Thư điện tử.

Các thông tin về sử dụng hóa đơn điện tử trên Mẫu số 01/ĐKTĐ-HĐĐT bao gồm:

 • Hình thức hóa đơn: Có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế.
 • Hình thức gửi dữ liệu hóa đơn điện tử.
 • Phương thức chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử.
 • Loại hóa đơn sử dụng.
 • Danh sách chứng thư số sử dụng.

2. Hướng dẫn lập Tờ khai Mẫu số 01/ĐKTĐ- HĐĐT

Mẫu 01/ĐKTĐ-HĐĐT là Tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử được ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP. Cách điền Mẫu 01/ĐKTĐ-HĐĐT như sau: – Phần thông tin người nộp thuế: Điền đầy đủ các thông tin gồm tên người nộp thuế, mã số thuế, cơ quan thuế quản lý, người liên hệ, địa chỉ liên hệ, điện thoại liên hệ và mục thư điện tử.

Mẫu 01/ĐKTĐ-HĐĐT đính kèm Nghị định 123 Mẫu 01/ĐKTĐ-HĐĐT đính kèm Nghị định 123.

3. Lưu ý khi thay đổi nội dung đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

Căn cứ theo Điều 15, Nghị định 123/2020/NĐ-CP, khi đăng ký hoặc thay đổi nội dung đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, doanh nghiệp cần lưu ý một số vấn đề sau: – Định kỳ hàng tháng, cơ quan thuế quản lý trực tiếp sẽ thực hiện rà soát danh sách những đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế không phải trả tiền dịch vụ để gửi thông báo chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế thông qua các tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử, thực hiện thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. – Đối với trường hợp áp dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế, định kỳ hàng tháng, cơ quan thuế quản lý trực tiếp sẽ thực hiện rà soát danh sách, nếu thuộc đối tượng chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế thì cơ quan thuế sẽ thông báo để tổ chức đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. – Kể từ thời điểm cơ quan thuế chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử mới, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh phải ngừng sử dụng hóa đơn điện tử đã thông báo phát hành theo các quy định trước, tiêu hủy hóa đơn giấy đã phát hành nhưng chưa sử dụng. – Cơ quan thuế sẽ phản hồi đăng ký sử dụng/đăng ký thay đổi của doanh nghiệp bằng việc thông báo điện tử theo Mẫu số 01/TB-ĐKĐT Phụ lục IB ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử hoặc gửi thông báo trực tiếp đến doanh nghiệp. Trên đây là hướng dẫn thay đổi thông tin đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử. Doanh nghiệp cần lưu ý khi thay đổi các thông tin trên Mẫu số 01/ĐKTĐ-HĐĐT để thực hiện các thủ tục gửi cơ quan thuế. Ngoài ra, để được tư vấn thông tin về phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice, vui lòng liên hệ: CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN

 • Địa chỉ: Số 15 Đặng Thùy Trâm – Cầu Giấy – Hà Nội
 • Tổng đài HTKH: 1900 4767 – 1900 4768
 • Tel : 024.37545222
 • Fax: 024.37545223
 • Website: https://einvoice.vn/
 • Fanpage: Hóa đơn điện tử Einvoice.