Mẫu Hóa Đơn Điện Tử Hộ Kinh Doanh Cá Thể

mẫu hóa đơn điện tử hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh cá thể thường là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hoạt động độc lập và phụ thuộc vào các giao dịch mua bán hàng ngày. Để nâng cao hiệu quả quản lý tài chính và giảm thiểu sai sót trong quá trình ghi nhận giao dịch, việc sử dụng mẫu hóa đơn điện tử trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Vậy mẫu hóa đơn điện tử hộ kinh doanh cá thể là gì? Hãy cùng Phần mềm hóa đơn điện tử EasyInvoice tìm hiểu qua bài viết sau đây.

mau-hoa-don-dien-tu-ho-kinh-doanh-ca-the

1. Hóa đơn điện tử cho hộ kinh doanh cá thể là gì?

Theo quy định tại Điều 89 Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019;

“Điều 89. Hóa đơn điện tử:

 1. Hóa đơn điện tử là hóa đơn có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật về kế toán, pháp luật về thuế bằng phương tiện điện tử, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế”.

Tìm hiểu ngay Quy Định Về Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử Hộ Kinh Doanh

2. Quy định về hóa đơn điện tử cho hộ kinh doanh cá thể

Theo Nghị định 123-2020-NĐ-CP và Thông tư 78-2021-TT-BTC, từ ngày 01/07/2022, các cơ sở kinh doanh nói chung và hộ kinh doanh bắt buộc phải chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử.

Trường hợp hộ kinh doanh bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử

Theo Điều 6 Thông tư 78-2021-TT-BTC quy định 3 trường hợp hộ kinh doanh bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử bao gồm:

 • Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai phải sử dụng hóa đơn điện tử.
 • Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán nếu có yêu cầu sử dụng hóa đơn thì cơ quan thuế cấp lẻ hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh.
 • Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh khai thuế theo từng lần phát sinh nếu có yêu cầu sử dụng hóa đơn thì cơ quan thuế cấp lẻ hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh.

Trường hợp hộ kinh doanh chưa bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử

Hộ, cá nhân kinh doanh tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn được sử dụng hóa đơn giấy của cơ quan Thuế trong thời gian tối đa 12 tháng khi:

 • Không thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử.
 • Không có hạ tầng công nghệ thông tin.
 • Không có hệ thống phần mềm kế toán.
 • Không có phần mềm lập hóa đơn điện tử để sử dụng hóa đơn điện tử và để truyền dữ liệu điện tử đến người mua và đến cơ quan thuế.

Trong thời gian đó, cơ quan thuế sẽ có giải pháp chuyển đổi dần sang áp dụng hóa đơn điện tử.

Lưu ý: Thời gian 12 tháng được tính như sau:

 • Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đang hoạt động từ trước 01/07/2022: 12 tháng tính một lần kể từ 01/07/2022.
 • Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới thành lập từ ngày 01/07/2022: 12 tháng kể từ thời điểm đăng ký bắt đầu sử dụng hóa đơn.

quy-dinh-ve-hoa-don-dien-tu-cho-ho-kinh-doanh-ca-the

3. Các mẫu hóa đơn hộ kinh doanh cá thể theo Thông tư 68/2019/TT-BTC

Theo thông tư 68/2019/TT-BTC đã hướng dẫn một số điều chỉnh về hóa đơn điện tử. Nhằm giúp doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn nhanh chóng, hiệu quả, thông tư 68 đã ban kèm các mẫu hóa đơn sau đây:

3.1 Hóa đơn giá trị gia tăng

Đây là mẫu hóa đơn điện tử áp dụng cho hộ kinh doanh, tổ chức, doanh nghiệp kê khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Mẫu hóa đơn điện tử giá trị gia tăng được lập theo mẫu hiển thị số 01.

3.2 Mẫu hóa đơn cho hộ kinh doanh cá thể

Mẫu hóa đơn điện tử bán hàng được áp dụng đối với trường hợp tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kê khai thuế giá trị gia tăng theo phương thức trực tiếp. Mẫu hóa đơn điện tử bán hàng được lập theo mẫu hiển thị số 02.

3.3 Mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử

Mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử được tạo lập với mục đích ghi chép việc thực hiện xuất kho kiêm vận chuyển điện tử. Trong mẫu phiếu xuất kho cần đảm bảo nêu rõ các thành tố như Nội dung xuất kho, Thông tin vận chuyển, Phương tiện và người vận chuyển…

Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử được lập theo mẫu hiển thị số 03 và được áp dụng cho các đối tượng quy định tại Điều 2 của Thông tư 68/2019/TT-BTC.

3.4 Mẫu hóa đơn điện tử giá trị gia tăng đặc thù

Đây là mẫu hóa đơn được áp dụng trong các trường hợp bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ đặc thù. Trong mẫu hóa đơn giá trị gia tăng này không nhất thiết phải có đầy đủ các nội dung. Việc này được quy định rõ trong Khoản 3 Điều 3 của Thông tư 68/2019/TT-BTC.

Mẫu HĐĐT giá trị gia tăng cho các tổ chức, doanh nghiệp đặc thù được lập theo mẫu hiển thị số 04.

3.5 Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng đặc thù bằng ngoại tệ

Mẫu hóa đơn điện tử giá trị gia tăng dành cho tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân đặc thù bằng ngoại tệ được lập theo mẫu hiển thị số 05.

3.6 Một số mẫu hóa đơn cho hộ kinh doanh cá thể khác

Tem, vé, thẻ

cac-mau-hoa-don-ho-kinh-doanh-ca-the-theo-thong-tu-68-2019-tt-btc

Có thể bạn quan tâm Có Cần In Vé Tàu Điện Tử Không?

4. Thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử cho hộ kinh doanh cá thể

Đối với hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai

Để đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai phải đáp ứng đủ các yêu cầu sau:

 • Có thiết bị kết nối Internet.
 • Có địa chỉ thư điện tử.
 • Có sử dụng chữ ký số theo thông tin mã số thuế.
 • Có sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử.

Đối với hộ kinh doanh tại địa bàn có điều kiện khó khăn và đặc biệt khó khăn (thuộc trường hợp người nộp thuế không phải trả tiền dịch vụ theo Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP): Truy cập Cổng thông tin Hệ thống hóa đơn điện tử tại địa chỉ https://hoadondientu.gdt.gov.vn/, chọn Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử và điền đầy đủ thông tin theo hướng dẫn của hệ thống.

Cổng thông tin của Tổng Cục Thuế sẽ gửi tới người đăng ký email thông báo tiếp nhận hoặc không tiếp nhận tờ khai.

Sau khi được chấp nhận tờ khai đăng ký hóa đơn điện tử, hộ kinh doanh sẽ được nhận email có chứa tài khoản và mật khẩu để đăng nhập trên Cổng thông tin điện tử.

Đối với các trường hợp còn lại:

 • Bước 1: Truy cập phần mềm hóa đơn điện tử của tổ chức cung cấp dịch vụ.
 • Bước 2: Chọn mẫu số 01/ĐKTĐ-HĐĐT phụ lục I Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và nhập các thông tin để đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.
 • Bước 3: Chấp nhận tờ khai. Sau khi được chấp nhận tờ khai, hộ kinh doanh phải ngưng sử dụng và tiến hành tiêu hủy hóa đơn giấy đã mua của cơ quan Thuế nhưng chưa sử dụng (nếu có) (Theo Khoản 3 Điều 15 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP).

Đối với hộ kinh doanh kê khai thuế theo phương pháp khoán hoặc theo từng lần phát sinh

Thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử đối với hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán hoặc nộp theo từng lần phát sinh sẽ phụ thuộc vào địa điểm nơi hộ kinh doanh tiến hành hoạt động kinh doanh. Cụ thể:

 • Đối với hộ kinh doanh có địa điểm kinh doanh cố định: Nộp hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử đến Chi cục thuế tại nơi thực hiện hoạt động kinh doanh.
 • Đối với hộ kinh doanh không có địa điểm kinh doanh cố định: Nộp hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử đến Chi cục thuế nơi cư trú hoặc nơi đăng ký kinh doanh.

Trên đây Phần mềm hóa đơn điện tử EasyInvoice đã cung cấp thông tin về “Mẫu hóa đơn điện tử hộ kinh doanh cá thể“. Hy vọng những thông tin trên hữu ích với quý bạn đọc. Nếu còn câu hỏi khác cần được tư vấn, hỗ trợ vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 0981 772 388 – 1900 33 69 đội ngũ của chúng tôi sẽ giải đáp nhanh chóng và chi tiết nhất.

==========

Theo quy định tại Điều 89 Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Điều 11 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Điều 1 Nghị định số 41/2022/NĐ-CP và Điều 8 Thông tư số 78/2021/TT-BTC, quy định việc sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có mã của cơ quan thuế

SoftDreams ra mắt Phần mềm quản lý bán hàng EasyPos hỗ trợ Quý khách hàng trong nghiệp vụ sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Nếu Quý khách hàng cần được tư vấn và hỗ trợ thêm, hãy liên hệ ngay cho đội ngũ chuyên nghiệp của SoftDreams, chúng tôi cam kết hỗ trợ khách hàng kịp thời 24/7 trong suốt quá trình sử dụng phần mềm.

EASYPOS – Phần mềm Quản lý bán hàng đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ như:

 • Liên kết trực tiếp với cơ quan thuế
 • Tự động đồng bộ đơn hàng thành hoá đơn, chuyển dữ liệu lên cơ quan thuế theo thông tư 78/2021/TT-BTC.
 • Cập nhật sớm nhất những chính sách mới của cơ quan thuế
 • Tạo và in đơn hàng ngay cả khi có hoặc không có kết nối mạng.
 • Thiết lập mẫu vé in theo mong muốn của DN & HKD.
 • Tích hợp hệ sinh thái đa kênh như: Hóa đơn điện tử EasyInvoice, Phần mềm kế toán EasyBooks và chữ ký số EasyCA
 • Tự động thống kê báo cáo chi tiết về doanh thu, lợi nhuận, chi phí… mỗi ngày
 • Tự động hóa nghiệp vụ nhập liệu và lưu trữ thông tin đơn hàng

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG EASYPOS NGAY

Video hướng dẫn sử dụng Phần mềm quản lý bán hàng EasyPos

Để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp vui lòng liên hệ

Điện thoại: 0981 772 388 – 1900 33 69
Website: Chi Nhánh Viettel
Email: [email protected]
Facebook: Chi Nhánh Viettel

Tags: