Hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền – Giải pháp hiệu quả cho doanh nghiệp

hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Giải pháp hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền theo Thông tư số 78/2021/TT-BTC đã có hiệu lực từ cuối năm 2022, hứa hẹn mang lại nhiều lợi ích cho ngành thuế. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp các thông tin bổ ích về hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền là gì?

Máy tính tiền là một thiết bị điện tử hỗ trợ quản lý kinh doanh với nhiều tính năng như tính tiền, lưu trữ thông tin bán hàng, tra cứu và báo cáo giao dịch. Hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền là hoá đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền, theo quy định tại Điều 89 Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Điều 11 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Điều 1 Nghị định số 41/2022/NĐ-CP và Điều 8 Thông tư số 78/2021/TT-BTC được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử.

Nguyên tắc khởi tạo hoá đơn điện tử từ máy tính tiền

Theo quy định tại Điều 11 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, hoá đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế đảm bảo nhận biết được hóa đơn in từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế, không bắt buộc phải có chữ ký số và khoản chi mua hàng hóa, dịch vụ được khởi tạo từ máy tính tiền được xác định là khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp khi xác định nghĩa vụ thuế.

Đối tượng sử dụng hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai có hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng thuộc các ngành trung tâm thương mại, siêu thị, bán lẻ hàng tiêu dùng, ăn uống, nhà hàng, khách sạn, bán lẻ thuốc tân dược, dịch vụ vui chơi, giải trí và các dịch vụ khác. Để triển khai áp dụng hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện như có phương pháp giao dịch với cơ quan thuế bằng phương pháp điện tử, có cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và sử dụng phần mềm lập hoá đơn điện tử.

Nội dung hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Theo quy định tại Thông tư 78/2021/TT-BTC, hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có mã của cơ quan thuế sẽ bao gồm các thông tin như tên, địa chỉ, mã số thuế người bán, thông tin người mua (nếu có), tên hàng hóa, dịch vụ, đơn giá, số lượng, giá thanh toán, thời điểm lập hoá đơn và mã của cơ quan thuế.

Lộ trình triển khai hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Từ ngày 05-12-2022, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn 4517/TCT-DNNCN năm 2022 về việc triển khai hoá đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền. Theo đó, đợt 1 từ sau ngày Tổng cục thuế chính thức công bố Chương trình hoá đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền (dự kiến lễ công bố vào ngày 15-12-2022) đến hết tháng 3-2023, Cục Thuế sẽ triển khai đối với 100% các doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc nhóm có thể triển khai hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Các đợt tiếp theo sẽ được triển khai từ 1-4-2023 tại địa bàn đối với các doanh nghiệp còn lại.

Cách đăng ký sử dụng hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Người nộp thuế có thể đăng ký và sử dụng hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền qua mẫu số 01/ĐKTĐ-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19-10-2020 của Chính phủ. Đối với người nộp thuế lần đầu sử dụng hoá đơn điện tử và thuộc đối tượng áp dụng hoá đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền, họ phải đăng ký qua tổ chức cung cấp dịch vụ hoá đơn điện tử. Người nộp thuế đã đăng ký sử dụng hoá đơn điện tử thành công và muốn đăng ký sử dụng hoá đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền, họ có thể thay đổi thông tin đăng ký sử dụng hoá đơn điện tử qua tổ chức cung cấp dịch vụ hoặc trang web của cơ quan thuế.

Lợi ích vượt trội của hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Sử dụng hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền mang lại nhiều lợi ích hơn so với hoá đơn điện tử thông thường. Doanh nghiệp có thể xuất hoá đơn điện tử ngay cho khách hàng bất kể thời gian và có thể điều chỉnh sai sót dễ dàng. Đồng thời, doanh nghiệp có thể thiết lập nhiều máy tính tiền để xuất hoá đơn điện tử một cách nhanh chóng và thuận lợi. Việc sử dụng hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền không tăng thêm chi phí, tiết kiệm thời gian và nhân lực hơn so với các loại hoá đơn điện tử khác. Ngoài ra, hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền không yêu cầu thiết bị đặc thù, chuyên dụng và có kết nối với cơ quan thuế, giúp khấu trừ giá trị gia tăng và tính trừ khi xác nhận thu nhập chịu thuế.

Fast e-Invoice – Phần mềm hỗ trợ phát hành hoá đơn điện tử

lợi ích của việc sử dụng hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Fast e-Invoice là phần mềm hóa đơn điện tử đáp ứng đầy đủ theo 3 hình thức khởi tạo hoá đơn điện tử có mã từ máy tính tiền. Với Fast e-Invoice, người sử dụng có thể phát hành hoá đơn điện tử trực tiếp trên phần mềm hoặc qua việc quản lý cấp mã trên giải pháp hóa đơn điện tử. Fast e-Invoice giúp doanh nghiệp tiếp cận dễ dàng với việc sử dụng hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, giúp tiết kiệm thời gian và tối ưu hóa quy trình kinh doanh.

Chi Nhánh Viettel là nơi đáng tin cậy và chuyên nghiệp để bạn cập nhật thông tin về hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền và các giải pháp khác từ Viettel.